Ngày 11 Tháng Mười Hai 2023
Viet Anh
Chọn ngôn ngữ \ language
Văn bản của Chính phủ
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
(20/06/2016 - 9:57 CH)

Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

Phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
(24/03/2016 - 12:23 SA)

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới
(18/03/2016 - 11:10 CH)

Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020
(18/03/2016 - 11:07 CH)

Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020"
(18/03/2016 - 11:05 CH)

Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025
(18/03/2016 - 11:02 CH)

Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
(26/12/2015 - 10:40 CH)

Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo để họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục & Phát triển nhân lực và Ủy ban quốc gia Đổi mới Giáo dục & đào tạo
(29/10/2015 - 4:36 CH)

Công văn số 8939/VPCP- KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020"
(10/09/2015 - 10:44 CH)

Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015-2017
(01/09/2015 - 10:40 CH)

Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về Đổi mới công tác đào tạo nhân lực y tế
(09/06/2015 - 4:28 CH)

Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nhân lực y tế
(22/05/2015 - 11:55 CH)

Thông báo số 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 22/5/2015

V/v kết thúc việc xây dựng Đề án Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực
(13/03/2015 - 12:00 SA)

Công văn số 1723/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 13/3/2015


Trang số: 2 của 5 Trang trước | Trang tiếp theo
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298);
Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 ); Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử Phát triển Nhân lực Việt Nam' hoặc 'www.ptnlvn.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.