Trang thông tin điện tử Phát triển nhân lực Việt Nam được thiết kế để chạy tốt nhất với:

Màn hình có độ phân giải 1024x768 Trình duyệt Internet Explorer 8 trở lên, hoặc trình duyệt Mozilla FireFox 3.6 trở lên.

- Chúng tôi vẫn hỗ trợ các chế độ phân giải màn hình khác (800x600, 1400x1050,…), và các trình duyệt khác (Opera, Safari, Chrome…), nhưng có thể kết quả hiện thị sẽ không được tối ưu.
 
- Website sử dụng font chữ theo mã Unicode dựng sẵn (Precompound Unicode), định dạng UTF-8, có thể hiển thị tốt trong hầu hết các phiên bản IE và Mozilla FireFox