Kết quả sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Trà Vinh
(05/09/2016 - 10:40 SA)

Báo cáo số 455/BC-SKHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020
(27/08/2016 - 10:35 SA)

Công văn số 4290/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020
(24/08/2016 - 10:33 SA)

Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2020
(20/08/2016 - 10:29 SA)

Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020
(16/08/2016 - 10:38 SA)

Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Long An giai đoạn 2011-2020
(14/08/2016 - 10:22 SA)

Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020
(09/08/2016 - 10:12 SA)

Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
(08/08/2016 - 10:20 SA)

Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2020
(05/08/2016 - 10:18 SA)

Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020
(04/08/2016 - 10:15 SA)

Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.


Trang số: 1 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo