Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Bộ Công Thương
(11/10/2017 - 4:53 SA)

Công văn số 1720/BCT-PTNNL ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 của Thanh tra Chính phủ
(11/10/2017 - 4:45 SA)

Báo cáo số 111/BC-TTCP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020
(23/03/2017 - 2:33 CH)

Công văn số 4997/VKSTC ngày 02/12/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin & Truyền thông
(24/02/2017 - 3:04 CH)

Công văn số 4403/BTTTT-TCCB ngày 12/12/2016 của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020
(23/02/2017 - 2:45 CH)

Công văn số 15003/BGTVT-TCCB ngày 15/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
(23/02/2017 - 2:29 CH)

Công văn số 3816/BC-TNVN ngày 30/11/2016 của Đài Tiếng nói Việt Nam.


Trang số: 1 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo