Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
Cập nhật ngày:22/01/2017 - 11:14:00

Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg

Các tin khác: