Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
Cập nhật ngày:10/09/2017 - 23:23:00

Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Quyết định số 1309/QĐ-TTg

Các tin khác: