Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021
Cập nhật ngày:29/05/2017 - 17:31:00

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Quyết định số 705/QĐ-TTg

Các tin khác: