Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020
03/08/2016 - 16:18:00

Theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

2024/QĐ-UBND

Các tin khác: