Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
Cập nhật ngày:24/08/2016 - 16:45:00

Quyết định số 1650/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Quyết định số 1650/QĐ-TTg

Các tin khác: