Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
Cập nhật ngày:26/03/2016 - 10:33:00

Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT