Bộ GD-ĐT: Đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa mới trước ngày 15/8
Cập nhật ngày:20/07/2023 - 15:35:00


Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo sẽ cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trước ngày 15/8/2023 và sẽ cung ứng số lượng phát sinh (nếu có) trước ngày khai giảng năm học mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về tiến độ cung ứng sách giáo khoa. Theo đó, đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 24,7 triệu bản sách giáo khoa các lóp 5 , 9, 12 (theo Chương trình 2000), đạt 100% kế hoạch.

Đơn vị này cũng hoàn thành in và nhập kho 78,7 triệu bản sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo Chương trình 2018), đạt 94% kế hoạch. Đối với sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 (theo Chương trình 2018), đơn vị đã in và nhập kho 24,8 triệu bản, đạt 49% kế hoạch.

Hiện sách giáo khoa các lớp đã được bán tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo sẽ cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trước ngày 15/8/2023 và sẽ cung ứng số lượng phát sinh (nếu có) trước ngày khai giảng năm học mới.

Bên cạnh việc đãng ký mua sách tại trường học, học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể đến các cửa hàng thuộc hệ thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, của các công ty sách-thiết bị trường học địa phương, các đại lý phát hành sách giáo khoa trên toàn quốc để mua sách trực tiếp hoặc trên kênh bán sách trực tuyên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán sách giáo khoa lớp 4,8,11. Cụ thể, giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp hơn từ 4%-6% so với sách giáo khoa lóp 3, 7, 10, trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách.

Bên cạnh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị cung ứng sách chính thứ hai là Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản-thiết bị giáo dục Việt Nam liên kết với một số nhà xuất bản. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đơn vị này cũng đã in và nhập kho 100% sản lượng sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 dự kiến phát hành và đã bắt đầu phát hành đến các địa phương, cam kết phục vụ kịp thời năm học 2023-2024.

Đối với sách lớp 3, 7 và lớp 10, số lượng sách dự kiến phát hành được xác định dựa trên căn cứ lựa chọn, phát hành sách năm học 2022-2023 và lượng tăng thêm dự trữ 26% số sách đã phát hành năm 2022./.

Phạm Mai (Vietnam+)